Urodzony w Warszawie 09.12.1972 roku. Wykształcenie średnie przedmedyczne. Ukończył Policealne Studium Medyczne nr 4 w Warszawie im E. Biernackiego /wydział ratownictwo medyczne/. Zawodowi ratownika medycznego jest wierny od 2000 roku, podobnie jak nieformalnemu związkowi z poezją. Powtarza, że tak jak zawód ratownika medycznego jest jego prawowitą i oficjalną nałożnicą, tak poezja jest kochanką, dzięki której może otwartymi oczyma spoglądać na świat, nabierać dystansu w obserwacji, a czasem krzyczeć. Jest bardziej poetą duszy niż intelektu. Od 1989 r. związany z Młodzieżowym Klubem Literackim działającym przy O.K „Arsus” w Ursusie. W 2000r. był laureatem wiosennych przeglądów /konfrontacji/ poetyckich przy CEK w Warszawie. Jest laureatem turniejów jednego wiersza Piastowskich Spotkań Poetyckich, konkursu siódmej Piastowskiej Biesiady Poetyckiej. Od 1999r.związany z grupą poetycko-teatralną „Dwa Księżyce”. Jest założycielem i reżyserem grupy poetycko-teatralnej „Teatr Światłocieni”. Od 2001 r. związany był krótko z Kołem Młodych przy ZLP w Warszawie. Był również członkiem grupy poetyckiej WARS. Poza ratownictwem medycznym i poezją realizuje swoje życiowe pasje: teatr, jazz, filmy z muzyką K. Komedy. Interesuje się historią Polski zwłaszcza okresem dwudziestolecia międzywojennego. Literacko-artystycznymi mistrzami oraz przewodnikami pozostają Agnieszka Osiecka, Marek Hłasko, Zbigniew Jerzyna, Rafał Wojaczek, Krzysztof Komeda, Zbigniew Cybulski. Miejscami, do których ucieka są Sopot, Gdańsk i mazurskie jeziora z ukochaną żaglówką. Z każdego zakątka, zawsze wraca do Warszawy. Uzależniony od warszawskiego teatru Ateneum. Autor tomików poezji: Jesteś codziennie inaczej (2000), Listy do kobiety jedynej, (2001), Przecięcie nocy (2003 ), Odległości (2003), Okna (2011 ).

Napisał: