Przez 40 lat pracowała jako psycholog w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu koło Warszawy. Poza diagnozą psychologiczną zajmowała się stymulacją ogólnorozwojową dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego i wyrównywaniem trudności w opanowywaniu umiejętności czytania i pisania u nich oraz u dzieci z rozpoznaniem dysleksji. W doskonaleniu zawodowym pomagały jej same dzieci, ich rodzice i wspaniały zespół ludzi, z którymi miała szczęście współpracować. Dług wobec dorosłych spłaciła kilkoma opracowaniami, w których dzieli się z nimi zdobytym doświadczeniem i zbiorem ćwiczeń do wykorzystywania w pracy z dziećmi. Pozostał do spłacenia dług wobec tych ostatnich. Obecnie, gdy jest już emerytką, może wreszcie pisać dla NICH, dla dzieci, co niniejszym czyni. Wydała: „Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią. Zestaw ćwiczeń dla dzieci…”, „Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią”, „Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią. Zestaw ćwiczeń dla dzieci” (Wyd. Harmonia), „Bajki z dna szuflady” (Wyd. Skrzat), „Wakacje u starożytnych” (WL Białe Pióro), „Opowiastki praskie” (WFW), „Opowieści Wasyla Sybiraka i innych kotów” (WL Białe Pióro).

Napisała: