Dla autorów

Napisałeś książkę? Wydaj ją z nami!

Drogi Autorze.

Napisałeś książkę? Jesteś przeko­nany o tym, że powinna ona ujrzeć światło dzienne, a nie zalegać w Twojej szufla­dzie, że powinna trafić do rąk czytel­ników, że odniesie sukces i że jest warta polecenia? Jeżeli jesteś zdecy­do­wany zainwe­stować w siebie, a szukasz wydawcy to — oto jesteśmy, gotowi Ci pomóc. U nas wydasz swoją książkę, dzieląc z nami proces jej produkcji i dystry­bucji. Chcemy nie tylko wydawać, ale promować i pomagać zaist­nieć, bo wiemy, także z własnego doświad­czenia, jakie jest to w dzisiej­szych czasach trudne. Nie dyskry­mi­nu­jemy nikogo ze względu na rodzaj twórczości, o ile jest zgodna z powszechnie uznawa­nymi normami moral­nymi. Naszym podsta­wowym i niepod­wa­żalnym kryte­rium jest to, że każda książka powinna wzbogacać czytel­nika, nikogo przy tym nie obrażając.

Wydając Twoją pozycję oferu­jemy: korektę i skład tekstu, oprawę graficzną, sprzedaż i dystry­bucję do księgarń oraz reklamę i promocję gotowej książki: na naszej stronie domowej, na portalu Facebook, na innych porta­lach inter­ne­to­wych, blogach, w prasie, a także zamiesz­czenie noty biogra­ficznej w dziale: „Nasi Autorzy”. Dbamy bowiem o to, by autorzy, którzy nam zaufali zostali przed­sta­wieni szero­kiemu forum czytel­ni­czemu w jak najlep­szym świetle.

Warto z nami zacząć współ­pracę? Wielu autorów wraca do nas ze swoją kolejną książką.

Spróbuj. Czekamy na Ciebie.

Zakres usług:

– pełen cykl wydaw­niczy książki trady­cyjnej (korekta, redakcja, skład i łamanie tekstu, projekt okładki)

– dystry­bu­cja (główny partner: motyleksiazkowe.pl)

– reklama i promocja (m.in.: Warszawska Kulturalna, media lokalne, portale Internetowe, blogi)

– e-booki w gratisie do wydania papierowego

– sprzedaż każdego tytułu w księgarni internetowej WL Białe Pióro

– wywiady z autorem na Facebook-owym profilu wydawnictwa, szukaj: WLBP

Uwaga! Na życzenie autora wydajemy też niewielkie ilości pozycji do własnego użytku bez dystrybucji (wydanie kolekcjonerskie). Do każdej książki w wersji papierowej ebook jest bezpłatny.

Zapra­szamy do współpracy.

Sukces naszego autora to nasz sukces!

Kontakt:

telefon 794-961-661 – od ponie­działku do piątku w godz. 09.00-17.00

e-mail: info.biale.pioro@wp.pl

Zachęcamy do przesy­łania zapytań, tekstów. Wycena jest bezpłatna.

Wydawnictwo Literackie Białe Pióro

ul. Gajko­wicza 5/63

03-562 Warszawa

REGON: 016007308

NIP 524-116-30-48

Konto:

Bank Mille­nium
15 1160 2202 0000 0002 4496 3752