Helena Mączka z domu Ewiak-Jasińska, ur. W 1957 r. w Bojadłach. Tu spędziła dzieciństwo i ukończyła szkołę podstawową. Jest absolwentką Technikum Rolniczego w Powodowie. Po maturze życie zawodowe związała z bankowością. Żona, matka dwóch dorosłych synów i babcia. Zapalona ogrodniczka, ale czytanie książek jest jej największą pasją. Na emeryturze postanowiła spełnić swoje pisarskie marzenia.

Dom nad Odrą jest jej debiutem literackim. Na kartach powieści z kronikarską dokładnością opisuje wydarzenia lat 70. XX w., z nostalgią odnosząc się do historii swojej rodziny oraz miejscowości i okolic, zatrzymując ich urok i klimat z lat jej młodości.

Napisała: