Urodziła się 01.12.1959 W Zgierzu. Kształciła najpierw w I LO Im. Stanisława Staszica w Zgierzu, później w Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Rolniczy) w Krakowie na wydziale Zootechniki, później w Instytucie Im. Spasowskiego we Wrocławiu, gdzie uzupełniała wyksztalcenie w kierunku nauczania. Nauczała krótko młodzież biologii w XII LO im. Chrobrego we Wrocławiu. W roku 1988 wyjechała do Niemiec, gdzie przez 17 lat pracowała jako bioinżynier na uniwersytecie w Wurzburgu, nad wytwarzaniem przeciwciał pomocnych w walce z rakiem. Obecnie, jak mówi, jedną nogą mieszka w Wurzburgu i jedną w Łodzi, stąd jej rozerwana dusza i skłonności nostalgiczne.
Przy pozytywnym odbieraniu świata pomagają jej: mąż, poezja oraz dwa pupile: Nella i Phibi.

Napisała: