Dr hab. Zbigniew Matkowski – ekonomista, były wieloletni
pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej (ponad 40 lat pracy), a także Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego i Akademii Finansów w Warszawie. Wykładał również w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz w programach MBA prowadzonych w Helsinki School of Economics and Business Administration oraz w Szkole Głównej Handlowej (we współpracy z uczelniami amerykańskimi i kanadyjskimi). W swoim dorobku naukowym ma ponad 300 publikacji, w tym 15 książkowych (autor lub współautor) oraz ponad 20 tłumaczeń książek napisanych przez autorów zagranicznych. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Ekonomista” – organu Pol-
skiego Towarzystwa Ekonomicznego i Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (gdzie przez wiele lat pełnił również funkcję sekretarza
redakcji) oraz członkiem Rady Naukowej czasopisma „Journal of Business Cycle Research” – organu CIRET.
Nakładem Wydawnictwa Literackiego Białe Pióro w czerwcu 2021 r. ukazała się również książka pt.: Nasza klasa – Matura 1959 pod
redakcją Zbigniewa Matkowskiego.

Napisał: