Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach, oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Z wykształcenia nauczycielka przedmiotów artystycznych, z pasji autorka i ilustratorka książek dla dzieci.
Zadebiutowała pod nazwiskiem Kudelska zbiorem wierszowanych opowiadań pt. Kacperkowy pamiętnik dedykowanych synowi.
Zajmuje się również malarstwem oraz ceramiką, a swoje prace często przekazuje na cele charytatywne.

Napisała: