Janusz Mazur – mieszka w Warszawie. Kiedyś zajmował się biznesem w dziedzinie wojskowości oraz był badaczem naukowym współpracującym z instytutami wojskowymi. Obecnie ma już ponad 70 lat i będąc na emeryturze badaczem naukowym pozostaje nadal. Studiował na Politechnice Warszawskiej, a potem kontynuował studia we Francji, w Korei Południowej i w USA. Ukończył studia doktoranckie w Korei Południowej na Uniwersytecie w Asam i Chonan.

Wiedzę o zjawiskach pozamaterialnych zdobywał w trakcie podróży po świecie. Prywatnie wieloletni przyjaciel ks. Twardowskiego. Brał udział w wielu dyskusjach religijnych i naukowych na temat analiz dotyczących istnienia świata poza czasem i przestrzenią oraz tożsamości Boga. Aby zbadać istnienie zła, analizował nie tylko Biblię, ale również Koran, przeczytał opracowania ksiąg Wedy, przejrzał Tipitakę oraz szereg innych znanych ksiąg religijnych, w tym takich jak „Księga Uranti”, „Boska Zasada” i „W świetle prawdy”. Ponieważ jego poglądy były inne niż w wymienionych dziełach, osiem lat temu zawarł większą część religijno-naukowych poglądów na specjalnie przygotowanej stronie internetowej www.istota.net. Stworzył wówczas analityczny system essenceizm, przeznaczony do badań nad zjawiskami poza czasem i przestrzenią. Wciąż dyskutuje tam na temat wielu jego poglądów z ludźmi myślącymi odważnie i logicznie. Wszystkie jego książki nawiązują tematycznie do treści zawartych na stronach (po polsku i po angielsku): www.istota.net, www.istota.org, oraz www.essenceizm.pl i www.essenceism.com.

Dotychczas jego prace zostały wydane w formie książki popularnonaukowej pt. „Dotyk wieczności” oraz w formie broszury pt. „Prawdziwy Bóg nie zna zła”. Ukazała się również książka o systemie analitycznym essenceizm: „Bóg nie jest z tego świata”. System essenceizm jest logicznym i analitycznym system badawczym, przeznaczonym dla każdego interesującego się problemem zrozumienia kim Jest Bóg, gdzie On się znajduje i jaki jest Jego stosunek do człowieka. Essenceizm jest też ofertą do dalszej dyskusji z filozofami religii i teologami.
Powieść beletrystyczna pt. „Dotyk nadziei” jest, jak sam mawia, wypadkiem przy pracy i rozważaniach naukowych.

 

http://www.essenceism.org

https://www.istota.net.pl

https://www.bamijo.vot.pl

Napisał: