Dorota Jolanta Szumilas – poetka i pisarka. Autorka kilku tomików poezji, w tym tłumaczone na języki obce. Członek kilku stowarzyszeń literackich, w tym: Autorów Polskich, Siwobrodych Poetów w Krakowie, Literackiego Nauczycieli w Krośnie oraz Polskiego Stow. Haiku. Publikowała na łamach: m.in. Poezji Dzisiaj, Gazety Kulturalnej, Radostowej, Hybrydy, Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego, Prac Pienińskich, Kuzu, na portalu Pisarze.pl oraz w periodyku Temat: literatura, filologia, sztuka (vol. 14-15) pod red. Dariusza Tomasza Lebiody. Znajduje się wśród autorów kilku antologii. Wygłosiła referaty na Festiwalu Poezji Słowiańskiej i Światowym Dniu Poezji w Warszawie – organizowanych przez Aleksandra Nawrockiego i Redakcję Poezji Dzisiaj. Jest autorką zbioru mikro-opowiadań „Koty na samotność” oraz poetyckiej książeczki dla dzieci Szałwia i Munio ze Schroniska „Na Paluchu”. Obecnie opiekunka dwóch adoptowanych ze schroniska kotków, w przeszłości – przygarniętego kundelka Dżeka. Strona autorki: http://dorotaszumilas.blogspot.com

Napisała: