Barbara Krucka urodziła się 5 grudnia 1940 r. w Borysławiu, ówczesnym centrum wydobycia ropy naftowej. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Łódzkim. Jest doktorem nauk filologicznych, specjalistką w zakresie językoznawstwa konfrontatywnego polegającego na porównywaniu dwóch albo więcej języków. Zna kilka języków obcych: francuski, rosyjski, angielski. Napisała wiele artykułów oraz cztery monografie. Wiersze pisała od wczesnej młodości.
Jest bardzo szczęśliwą żoną, matką dwóch synów i babcią pięciu wnuków. W dalszym ciągu pisze drobne utwory poetyckie.

Napisała: